Do wszystkich zainteresowanych likwidacją skutków powodzi

Jesteśmy po raz kolejny świadkami zjawisk, jakie niosą siły żywiołów przyrody. Powódź grozi degradacją środowiska i eksplozją chorób gleby, roślin, zwierząt i ludzi. Na terenach zalewowych potrzebne są efektywne i przyjazne wobec środowiska rozwiązania powstałych...