Świnie

Korzyści ze stosowania Biosa w hodowli świń

 • Zmniejszenie uciążliwości odorów. Emisja gazów o przykrym zapachu powstających podczas chowu świń, takich jak: amoniak, siarkowodór zostaje ograniczona.
 • Redukcja populacji insektów.
 • Poprawa procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia.
 • Poprawa zdrowotności stada (spadek chorób dróg oddechowych) i kondycji fizycznej świń, oraz ich funkcji fizjologicznych.
 • Wypieranie procesów gnilnych.
 • Zwalczanie mikroorganizmów chorobotwórczych (salmonella, enterokoki, bakterie coli).
 • Łagodniejszy przebieg ewentualnych zatruć pokarmowych.
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących.
 • Oczyszczanie poideł i każdej instalacji wodnej.
 • Przetwarzanie obornika i gnojowicy oraz odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin.
 • Znacząca poprawa środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm.

Rezultaty stosowania Biosa są najlepsze, jeśli stosowanie ich zostanie zintegrowane w niżej wymieniony sposób. Niemniej jednak dobre wyniki można osiągnąć również stosując już pojeduncze jego elementy. Są to:

 • Biosa dodawany do wody pitnej w proporcji: 1 do 5 litrów na 1000 litrów wody.
 • Biosa dodawany do paszy w ilości od 3 do 7 litrów na tonę
 • Biosa rozpuszczony w proporcji 1 do 3 litrów Biosa na 10 litrów wody, zastosowany jako środek biologiczny służący do higienizacji i likwidacji odorów
 • Biosa stosowany bezpośrednio do uzdatniania obornika i gnojowicy.

Dawki i sposoby stosowania Biosa w hodowli świń

 • Maciory: na 14 dni przed aż do 10-12 dni po oproszeniu 100-125 ml Biosa na dobę
 • Prosięta: zaraz po urodzeniu podać jednorazowo kilka kropli ok. 1 ml Biosa na 1 szt. do ryjka
 • Waloryzowanie gnojowicy i obornika: 1-3 litrów Biosa na 1 m3.
Podziel się