Efektywne Mikroorganizmy | EMy | Rolnictwo ekologiczne| Probiotyki Vita Biosa

Mikroorganizmy efektywne Terra Biosa – mali pomocnicy do wielkich zadań – w domu, na działce i w ogródku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


PPU MORS Elżbieta Orłow z siedzibą w Kutnie realizuje operację pt.

Wielka rola mikroorganizmów w obiegu azotu.

 Celem operacji jest rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia środowiska wynikającego z odpływu azotu ze źródeł rolniczych, obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących tej kwestii oraz możliwych działań minimalizujących wielkość tego odpływu, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów w obiegu azotu.

 Grupą docelową operacji są: uczniowie techników rolniczych i ogrodniczych, a także rolnicy i ich rodziny odwiedzający imprezy typu Dni Pola.

 W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

  • przeprowadzenie serii wykładów w formie spotkań w 16 szkołach średnich o profilu rolniczym i ogrodniczym z terenów województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego,
  • 3 punkty informacyjne podczas imprez typu Dni Pola organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego tj. 16-17 czerwca 2018 r. Kujawsko-Pomorskich Dniach Pola – Grubno, 16 września 2018 r. Kościerzyńskim Dniu Ziemniaka i 23 września 2018 r. Festynie Rolniczym w Brzozowie.

Planowane rezultaty/wyniki operacji/efekty: Oczekiwanym rezultatem projektu będzie powszechniejsze stosowanie w gospodarstwach rolnych Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Ponadto wdrożenie w gospodarstwach któregoś z działań prośrodowiskowych dofinansowanych w ramach PROW oraz stworzenie sieci dystrybucji preparatów mikrobiologicznych wspomagających prośrodowiskowe prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Zostań Partnerem KSOW


Mikroorganizmy – mali pomocnicy do wielkich zadań.

Stosując Efektywne Mikroorganizmy można całkowicie w sposób naturalny:

Mamy nowe produkty dla działkowiczów,właścicieli ogródków, miłośników kwiatów domowych, akwarystów i właścicieli zwierząt domowych:
Terra Biosa Composter,
Terra Biosa Aqwa
Terra Biosa Aqua do akwariów
Terra Biosa Garden.
Terra Biosa Flower
Terra Biosa Komposter Antyodor
Animal Biosa

Zapraszam do lektury tej strony.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji albo chcesz zamówić zadzwoń do 

Andrzeja Orłowa, tel. kom.  604 155 863
albo skorzystaj z formularza kontaktowego.

Miły Gościu
Witamy Cię na naszej stronie.
Fakt, że tutaj jesteś dowodzi, że chcesz wyrwać się ze schematów działań narzuconych przez przemysł chemiczny i farmaceutyczny.

Dotarłeś do wiedzy, która pomoże Ci rozwiązać wiele bolączek, trapiących Cię a dotyczących Twego domu, ogrodu, stawu , zwierząt hodowanych przez Ciebie, czy Twego organizmu.
Wiedza ta dotyczy Efektywnych Mikroorganizmów

Efektywne Mikroorganizmy to kompozycja kultur bakterii, głownie kwasu mlekowego, bakterii fotosyntetyzujących i drożdży wprowadzana do ekosystemu w celu przyspieszenia jego biologicznej regeneracji, opracowana, po wieloletnich badaniach, przez profesora Teruo Higę z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie .

Czytaj dalej »

Na alergię bakterie (mikroorganizmy)

W ciągu ostatnich piętnastu lat zaobserwowano wzrost występowania alergii pokarmowych u dzieci aż o 50%. Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić to zjawisko. Amerykańscy naukowcy odkryli, że obecność w mikroflorze jelitowej bakterii z rodzaju Clostridium, chroni...

czytaj dalej

Efektywne Mikroorganizmy

Terra Biosa (inaczej Efektywne Mikroorganizmy, emy, mikroorganizmy efektywne) - kompleks kultur mikroorganizmów - pożyteczne mikroorganizmy - (wraz z kompozycją ziół), występujących w naturze (niemodyfikowanych genetycznie), pozostających w stanie równowagi. Są nie tylko nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska, lecz wręcz niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Zastosowanie: rolnictwo ekologiczne

Książki


Warte przeczytania, więcej...

Odwiedzin strony:

Podziel się