Przechowalnictwo

Przechowywane produkty podlegają wielu przemianom mikrobiologicznym, biochemicznym, chemicznym i fizycznym zachodzącym przy udziale drobnoustrojów, które determinują trwałość produktów.

Te niepożądane w przechowalnictwie patogenne mikroorganizmy powodują:

  • pleśnieniem owoców i warzyw
  • zagniwanie płodów rolnych, szczególnie ziemniaków w kopcach, piwnicach…
  • pleśnienie zbóż w silosach i spichlerzach
  • zmniejszenie wartości odżywczej, zdrowotnej i organoleptycznej przechowywanych produktów

Aby zmniejszyć straty należy zastosować biotechnologię Terra Biosa. Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na pozbycie się szkodliwych drobnoustrojów jest okresowa dezynfekcja i higienizacja magazynów z zastosowaniem preparatu Terra Biosa. Powierzchnie magazynowe opryskać Terra Biosa rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1 : 10. Plony przeznaczone na składowanie , np.: zboża, słoma jeżeli nie są wystarczająco suche i zachodzi obawa zapleśnienia opryskiwać Terra Biosa w ilości 0,5 – 1 litra na 1 tonę.

Aby zapewnić ziemniakom bardzo dobre przechowywanie i wyeliminować zagniwanie należy przed złożeniem do zmagazynowania zasiedlić mikroorganizmami miejsce składowania zlewając, bądź spryskując miejsce Terra Biosa rozcieńczonym 1 : 20. Można dodatkowo opryskać bulwy stosując 1 litr Terra Biosa na 1 tonę.

Trwałość tak przechowywanych produktów wzrasta wielokrotnie.

Podziel się