Bydło

Korzyści ze stosowania Biosa w chowie bydła

 • Poprawa stanu zdrowotnego bydła.
 • Obniżenie i stabilizacja liczby komórek somatycznych w mleku.
 • Ograniczanie występowania stanów zapalnych.
 • Poprawa kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych bydła.
 • Likwidacja grzybic.
 • Ograniczenie występowania biegunki.
 • Likwidacja odorów pochodzących z emisji gazów jak amoniak, siarkowodór i innych. Poprawa jakości powietrza w oborach.
 • Oczyszczanie i uszlachetnianie gnojówki i gnojowicy oraz odcieków i ścieków.
 • Redukcja populacji insektów.
 • Ograniczanie potrzeby stosowania preparatów chemicznych.
 • Poprawa warunków środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm.
Podziel się