Rośliny – uprawa

Prof. Teruo Higa w książce  zatytułowanej „Rewolucja w ochronie naszej planety” mówi :

Zalety  stosowania  technologii  EM w  rolnictwie  są  widoczne  we  wszelkich uprawach, niezależnie czy to są owoce, czy warzywa.

Zastosowanie  EM  umożliwia  kilkukrotnie  większe  zbiory  w  porównaniu z  dotychczasowymi.  W  tradycyjnej  uprawie  ogórków,  gdzie  z  jednej  zalążni powstaje  jeden  ogórek,  po  zastosowaniu  EM    ilość  wytwarzanych  zawiązków przez roślinę zwiększa się do  4-5 na zalążnię. To samo dotyczy kukurydzy, gdzie można  było  wyhodować  8  kolb  na  jednej  łodydze,  tak  samo  w  pomidorach koktajlowych, gdzie plon z  jednej  rośliny zwiększył  się z 30 do 300 pomidorów. Ten wzrost  jest niemalże niewiarygodny nie  tylko pod względem  ilości. Zbiory z EM są najwyższej jakości także pod względem smaku i wartości odżywczych.

Mimo,  że  jeszcze  niedawno  wysokie  plony  osiągnięte  przy  pomocy  technologii EM   wydawały  się niemożliwe do osiągnięcia, dziś nie dziwi  już  to  tych, którzy osobiście mogli  zobaczyć  i  doświadczyć  tego,  jak wspaniale  działa  przyroda. W bardzo  wczesnej  fazie  historii  Ziemi,  na  długo  przed  pojawieniem  się  na  niej człowieka, gleba posiadała siłę rodną i zdolność do wydawania z siebie ogromnych lasów  na  całej  swojej  powierzchni.  Źródło  tej  siły  tkwiło  w żyjących  w  glebie mikroorganizmach.

Mechanizm  tej  łatwej  i  prostej  produkcji  wszelkiego  rodzaju  żywności,  której potrzebujemy, tkwi w samej przyrodzie.

Musimy jedynie nauczyć się efektywnego wykorzystania tego potencjału przyrody jako całości i w poszczególnych jej dziedzinach.

Podziel się