Pozostałe produkty

Już od samego odkrycia zwracano uwagę by mieszanka mikroorganizmów była całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Zbadano, że mikroorganizmy są dobre nie tylko dla roślin, ale także dla zwierząt. Procesy przemiany materii i  inne procesy zachodzące w organizmie zwierząt wyższych i człowieka przebiegają bardzo podobnie. Dlatego też mikroorganizmy bardzo korzystnie oddziałują na organizm ludzki.

Profesor Higa wspomina w swoich książkach o następującym fakcie. Ludzie, którzy codziennie stykają się z pożytecznymi mikrorganizmami czują się znacznie lepiej niż dotychczas, są bardziej wydajni i spokojniejsi.

Podziel się