Mikroorganizmy

Efektywne Mikroorganizmy to kompozycja mikroorganizmów opracowana po wielu latach intensywnych badań. Prof. Teruo Higa z uniwersytetu Ryukyu połączył najważniejsze szczepy bakterii tlenowych i beztlenowych, uzyskując w ten sposób bazę dla produktu o nazwie Efektywne Mikroorganizmy – w skrócie EM, które swoim działaniem :

  • likwidują odory,
  • uzdrawiają środowisko, przyczyniając się do podnoszenia zdrowotności gleby, a tym samym roślin, zwierząt i człowieka,
  • sprzyjają zwiększaniu plonów i podnoszeniu ich jakości biologicznej,
  • włączają odpady komunalne i bytowe do łańcucha pokarmowego,
  • oczyszczają i rewitalizują wodę i powietrze,
  • wypierają gnicie i blokują rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.
Podziel się