Regeneracja gleby

W ostatnim czasie mamy do czynienia głównie z wyjaławianiem gleby, spowodowanym nadmiernym stosowaniem środków chemicznych. Gleba zupełnie pozbawiona jest pożytecznych drobnoustrojów.
Wprowadzanie do gleby Terra Biosa przywraca naturalną mikroflorę. Głównym zadaniem Terra Biosa jest poprawa żyzności i urodzajności gleby oraz jej zdolności obronnych.

Pożyteczne Mikroorganizmy tworzą dla roślin najbardziej optymalne warunki rozwoju. Metabolizują materię organiczną, nagromadzając substancje próchniczne, co daje zwiększenie pojemności wodnej gleby (ważne w okresach suszy).

Tworzą strukturę gruzełkowatą gleby, dzięki czemu roślina ma szansę na rozbudowę swojego systemu korzeniowego i czerpanie pokarmu z głębszych warstw.

Po zastosowaniu Terra Biosa roślina wytwarza znacznie większą ilość korzeni i pobiera więcej substancji odżywczych.

Terra Biosa wiążą azot atmosferyczny i wprowadzają w obieg pierwiastki niezbędne dla roślin.

Zaletą Terra Biosa jest detoksykacja gleby z pozostałości po pestycydach oraz dejonizacja metali ciężkich, dzięki czemu substancje te nie przedostają się do roślin.

Najszybciej  zmienia się struktura gleby, która staje się gruzełkowatą. W wyniku tych procesów zostają udostępniane trudno przyswajalne dla roślin związki mineralne. Zahamowane zostają procesy gnilne, a fermentacja przyspiesza humifikację materii organicznej. Substancje wytwarzane przez mikroorganizmy dezynfekują glebę, hamując rozwój szkodliwych organizmów i wzmacniają rośliny.

Zdrowa gleba

 • 5% humusu
 • 2,9% węgla
 • 7/1 C/N
 • 18,9 t/ha mikroorganizmów
 • 2 – 4% mineralizacji
 • 380 – 760 kg/ha N-NO3
 • Plon pszenicy ~ 10 t/ha
 • Zatrzymywanie azotu i innych substancji pokarmowych
 • ph ~ 7
 • Duża pojemność wodna
 • Struktura gruzełkowata

Jeżeli poziom próchnicy wzrośnie w następnych latach można stosować niższe dawki.
Przy  próchnicy  =  1%  i  poniżej  należy  rozpocząć  uzdrawianie  gleby  od  bardzo wysokiego nawożenia organicznego, uprawy poplonów i dawki Terra Biosa od 20 do 25 litrów

Podziel się