Uprawy rolnicze

Zaprawianie nasion, bulw i kłączy

Przygotowujemy roztwór w proporcji: 100 ml  Terra Biosa na 1 litr wody.
Umieszczamy nasiona w roztworze lub polewamy nasiona roztworem tak aby były wilgotne przez:

  • 20 – 30 minut w przypadku nasion drobnych
  • 30 – 60 minut w przypadku nasion średniej wielkości np. ziarno zbóż (ok. 1 litra Terra Biosa na 100 kg ziarna),
  • 2 – 3 godziny w przypadku nasion dużych takich jak: groch, dynia, bób, itp.
  • 2 – 3 godziny kłącza, bulwy.

Należy wysiewać nasiona tak wilgotne, jak tylko jest to możliwe z uwagi na technologię wysiewu.
Zaprawione nasiona szybciej wykiełkują, natomiast wyrosłe z nich rośliny lepiej się krzewią i są
odporniejsze na choroby w tym na choroby grzybowe.

Moczenie rozsad i sadzonek krzewów i drzew

Przygotować Terra Biosa rozcieńczony w wodzie w proporcji 1litr Terra Biosa na 10 litrów wody. Sadzonki tuż przed posadzeniem zamoczyć. Podobnie przy przesadzaniu krzewów i drzew. Starannie zamoczyć system korzeniowy. Tak zabezpieczone rośliny, krzewy i drzewka łatwiej i szybciej się przyjmują. Dotyczy to również ukorzeniania sadzonek.

Stosowanie Terra Biosa podczas wzrostu roślin uprawnych. Opryskiwanie roślin

Wprowadzanie Terra Biosa tylko doglebowo w celu zmiany właściwości gleby w większości przypadków nie da w pełni zadowalających rezultatów, jeżeli nie połączy się go ze stosowania Terra Biosa w czasie wegetacji roślin. Dopiero połączenie tych dwóch sposobów stosowanie przynosi rewelacyjne efekty.
Zastosowanie Terra Biosa na rosnące rośliny powoduje zauważalną zmianę wyglądu roślin.
W ciągu kilku godzin po zabiegu poprawia się barwa roślin – wszystkie kolory stają się bardziej intensywne. Uzyskujemy po tym zabiegu wyraźną poprawę kondycji rośliny, zwiększenie turgoru, oraz przyspieszenie wzrostu. Obserwuje się zwiększoną tendencję do budzenia się uśpionych komórek roślinnych znajdujących się w pączkach śpiących (węzłach liściowych).

Opryskiwanie jest najczęstszą formą stosowania Terra Biosa w trakcie wegetacji większości roślin uprawnych. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując zaprawianie materiału siewnego i sadzeniakowego wodnym roztworem EMa oraz kilkakrotny oprysk jedną z aktywnych form efektywnych mikroorganizmów podczas wegetacji roślin. Najczęściej stosowaną do oprysku formą jest Terra Biosa z dodatkiem wody jako rozcieńczalniki i nośnika. Dawka do jednorazowego oprysku wynosi 20 -30 litrów Terra Biosa na 1 ha zmieszanych z wodą tak aby ilość cieczy roboczej wynosiła od 300 do 1000 litrów na 1 ha. Oprysk można wykonywać na wszystkie rośliny uprawne.

Dla przykładu: w przypadku ziemniaków dobre efekty uzyskuje się stosując sześciokrotny oprysk, w tym trzykrotnie stosując Terra Biosa. Stosując oprysk na małych powierzchniach w tym głównie w uprawach pod osłonami przy użyciu opryskiwacza plecakowego przykładowe stężenie cieczy roboczej może być następujące:1 litr Terra Biosa na 10 – 20 litrów wody.

Podlewanie roślin
1 litr Terra Biosa na 100 litrów wody przy każdorazowym podlewaniu.

Przygotowanie warzyw do sprzedaży

Mycie w wodzie z dodatkiem Terra Biosa (w proporcji 1:100) poprawia jakość warzyw i przedłuża ich trwałość

Magazynowanie i składowanie

Powierzchnie magazynowe opryskać Terra Biosa rozcieńczonym w wodzie w proporcji 1 : 10 .
Plony przeznaczone na składowanie , np.: zboża, słoma jeżeli nie są wystarczająco suche i zachodzi obawa zapleśnienia opryskiwać Terra Biosa w ilości 0,5 – 1 litra na 1 tonę.

Dodatek do kompostów

Do przygotowanej pryzmy kompostowej dodajemy od 1 – 10 litrów Terra Biosa. Kompost najlepiej szczelnie przykryć folią. Po 3 – 4 miesiącach pryzma jest przekompostowana. Nie zaleca się napowietrzania.

Dodatek do kiszonek

W zależności od rodzaju zakiszanego materiału dodajemy od 0,5 do 1 litra Terra Biosa na 1 tonę. Większe dawki w przypadku roślin trudniej zakiszających się.

Uprawy zbożowe

Do zaprawienia nasion użyć od 6 –10 litrów Terra Biosa na tonę materiału siewnego. Pogłównie zastosować w fazie krzewienia i przed kłoszeniem używając 20-25 litrów Terra Biosa na 1 ha. Po żniwach stosować Terra Biosa na ściernisko lub słomę w ilości 40-60 litrów na 1 ha.

Ziemniaki

Przed sadzeniem bulwy zaprawić w roztworze Terra Biosa z wodą w proporcji 1 : 10.
Rosnące już ziemniaki należy opryskiwać co 3 tygodnie roztworem Terra Biosa w ilości 20 litrów na 1 ha.
Opryski przeciwko zarazie można wykonywać na zmianę ze środkami chemicznymi.
Przed złożeniem do zmagazynowania zasiedlić mikroorganizmami miejsce składowania zlewając, bądź spryskując miejsce Terra Biosa rozcieńczonym 1 : 20. Można dodatkowo opryskać bulwy stosując 1 litr Terra Biosa na 1 tonę. Zapewni to bardzo dobre przechowywanie i wyeliminuje zagniwanie.

Buraki cukrowe

Najlepiej 2/3 planowanej dawki zastosować pod korzeń, a pogłównie w fazie silnego wzrostu 25 litrów
Terra Biosa na 1 ha.

Podziel się