Drób

Korzyści ze stosowania Biosa w chowie drobiu

 • Zmniejszenie uciążliwości odorów. Emisja gazów o przykrym zapachu, takich jak: amoniak, siarkowodór i innych zostaje ograniczona nawet do 90%.
 • Redukcja populacji insektów.
 • Eliminowanie kolibakteriozy.
 • Poprawa zdrowotności stada i kondycji fizycznej drobiu, oraz ich funkcji fizjologicznych.
 • Odwadnianie hal produkcyjnych.
 • Fermentacja pomiotu i ściółki ( wypieranie procesów gnilnych ).
 • Zwalczanie mikroorganizmów chorobotwórczych ( salmonella, enterokoki, bakterie coli ).
 • Łagodniejszy przebieg zatruć pokarmowych.
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących.
 • Odkwaszanie przewodu pokarmowego.
 • Mniejsze koszty ogrzewania i wentylacji kurników.
 • Oczyszczanie poideł i każdej instalacji wodnej.
 • Przerobienie odpadów i pomiotu, oraz odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin.
 • Poprawa środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm.

Biosa w hodowli drobiu można stosować na wiele sposobów, między innymi jako :

 • dodatek do wody pitnej,
 • dodatek do fermentacji paszy,
 • dodatek do paszy,
 • środek do zamgławiania kurników,
 • środek do higienizacji kurników, pomiotu i ściółki.

Dawki i sposoby stosowania Biosa w chowie drobiu

 • Czyszczenie kurnika po zakończeniu cyklu produkcyjnego. Oprysk roztworem 1 litra Biosa na 50 litrów wody (nawilżenie w celu ułatwienia usunięcia pozostałych zanieczyszczeń).
 • Higienizacja kurnika przed zasiedleniem (w miejsce dezynfekcji) : 1 litr Biosa na 10 –20 litrów wody.
 • Do picia (od drugiego dnia po zasiedleniu) : 1 litr do 4 litrów Biosa na 1000 litrów wody.
 • Zraszanie posadzek i ścian w taki sposób, aby pokryć powierzchnie do takiego stanu,
  że na ścianach pojawią się spływające krople – 1 litr Biosa na 20 – 50 litrów wody (wg potrzeb)
 • Oprysk ściółki : co dwa tygodnie 1 litr Biosa na 10 litrów wody(od 0,5 do 1 litra wody wraz
  z mikroorganizmami na m2.
 • Zamgławianie hali produkcyjnej : 3 do 5 litrów Biosa na 1000 m3 kubatury hali
 • Uzdatnianie odpadów, pomiotu i odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin : 1-3 litrów Biosa na 1m3.
 • Bezpośrednie wzbogacanie paszy, zwilżenie paszy wodnym roztworem Biosa w ilości od 3 do 7 litrów na tonę paszy.
Podziel się