Rolnictwo ekologiczne

Rolnicy stosują opryski Terra Biosa na glebę, kiedy jest w niej odpowiednio dużo materiału organicznego jako pożywienie dla mikroorganizmów. Mogą także dodać mikroorganizmy do obornika, gnojowicy albo razem z paszą dla zwierząt.

Terra Biosa stosują także w oborach i chlewniach w postaci oprysku wodnym roztworem Terra Biosa. Powoduje to, że polepsza się powietrze, ponieważ mikroorganizmy zjadają organiczne substancje zapachowe. Nie dopuszczają do procesów gnilnych i namnażania patogennych mikroorganizmów.

Korzyści stosowania  Terra Biosa w rolnictwie i hodowli

 • poprawa korzenienia się roślin,
 • zwiększenie odporności na suszę, patogeny i szkodniki,
 • silniejszy wzrost i wigor,
 • obfite kwitnienie i zawiązywanie owoców,
 • wyższe i zdrowsze plony,
 • poprawa wyglądu, zapachu i smaku,
 • równe, szybkie, silne kiełkowanie po zaprawieniu materiału siewnego i nasadzeniowego,
 • zmniejszenie potrzeby nawadniania
 • zwiększenie trwałość bulw, kłączy, owoców i warzyw, poprawa ich jędrności i ograniczanie podatności na zagniwanie
 • wypieranie zagniwania z przechowywanych płodów w przechowalniach, magazynach, kopcach.
 • Zmniejszenie uciążliwości odorów. Emisja gazów o przykrym zapachu powstających podczas chowu  takich jak: amoniak, siarkowodór zostaje ograniczona.
 • Redukcja populacji insektów
 • Poprawa procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia
 • Poprawa zdrowotności stada (spadek chorób dróg oddechowych) i kondycji fizycznej zwierząt, oraz ich funkcji fizjologicznych
 • Wypieranie procesów gnilnych
 • Zwalczanie mikroorganizmów chorobotwórczych (salmonella, enterokoki, bakterie coli).
 • Łagodniejszy przebieg ewentualnych zatruć pokarmowych.
 • Ograniczenie stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących
 • Oczyszczanie poideł i każdej instalacji wodnej
 • Przetwarzanie obornika i gnojowicy oraz odcieków w wartościowy nawóz, zawierający duże ilości azotu łatwo dostępnego dla roślin
 • Znacząca poprawa środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie ferm.

Wdrożenie wszystkich sposobów użycia Terra Biosa umożliwia szybką regenerację gleby, uzyskiwanie wysokich plonów najwyższej jakości i zwiększenie efektywności gospodarowania. Dla rolnictwa konwencjonalnego to ogromna szansa zmniejszenia kosztów produkcji poprzez zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych, wyeliminowanie wielu zabiegów chemicznych, sukcesywne zmniejszanie zużycia energii a nade wszystko eliminowanie dotychczasowych uciążliwości i szkodliwości dla środowiska.

Dla gospodarstwa, którego celem jest produkcja zdrowej żywności (np. gospodarstwo ekologiczne) jest to kompletne i komplementarne rozwiązanie. Technologia Terra Biosa wypiera stosowanie nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. Nie stosowanie nawozów wcale nie spowoduje spadku plonów, jeżeli gospodarz zadba o dostarczenie do gleby wystarczającej ilości materii organicznej i płynnie przestawi swoje gospodarstwo na naturalne oparte o narzędzia mikroorganiczne. Tylko takie rolnictwo może być postępową działalnością zachowującą naturalny porządek w przyrodzie. Naturalna tzw. autentyczna technologia jest w stanie w krótkim czasie przywrócić ład i harmonię w środowisku.

Podziel się