Fundamentem życia na Ziemi stały się mikrobakterie, stworzone ponad 3,5 mld lat przed człowiekiem. Wszystko, co powstaje musi mieć swój fundament. Od niego zależy dalsze istnienie. Fundamentem w glebie są naturalne mikroorganizmy, które ożywiają glebę i dają jej siłę rodną. Odpowiednia zawartości próchnicy od 3 – 5 % wprowadza bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory. Ta „naturalna fabryka biologiczna” zabezpiecza rośliny w składniki odżywcze i chroni przed mikroorganizmami patogennymi. Gleba pozbawiona próchnicy, jest narażona na patogenne mikroorganizmy i coraz trudniejsza do uprawy.
Chcąc odnowić glebę, musimy sięgnąć do jej fundamentu, do mikroorganizmów. Dziś w rolnictwie zakłócona jest równowaga miedzy pożytecznymi mikroorganizmami a patogennymi. Jest to wynik przenawożenia gleby nawozami sztucznymi oraz stosowanie coraz większej ilości herbicydów do oprysków. Zwiększa się ph gleby w kierunku kwasowości. Zdrowa gleba ma ph obojętne. Życie biologiczne ulega biodegeneracji, co powoduje zachwianie równowagi w naturalnych ekosystemach. Rośliny zamiast przyswajać pożyteczne dla życia metale, pobierają środki trujące z gleby, które je osłabiają. Wszelkie robaki i grzyby oraz pleśnie atakują, gdyż ich rolą jest eliminacja słabych i chorych roślin.

Człowiek poprzez rozwój technologii wyniszczył naturalne środowisko ziemi, w wyniku czego rosną chore i słabe rośliny oraz owoce. Patogenna mikroflora jest przenoszona z gleby poprzez roślinę do organizmu człowieka i zwierząt. Stąd wiele ludzi i nawet małych dzieci choruje na coraz trudniejsze do wyleczenia choroby. Taki styl życia jest zgubą dla ludzi, zwierząt i roślin. Kruszy się fundament wszelkie istnienia.

Już najwyższy czas naprawić to, co sami zniszczyliśmy, łamiąc naturalne prawa przyrody. To co natura stworzyła jest doskonałe i każde poprawianie kończy się fiaskiem.

Mikroorganizmy jako najmniejsze formy życia doskonale sobie radzą we wszystkich warunkach. W czasie suszy dostarczają zgromadzoną wcześniej wodę, natomiast mokrą glebę osuszają. Chronią przed mrozem i suszą. Wypierają patogeny ze swojego środowiska. Regenerując glebę, zwiększają jej siłą rodną. Mikroorganizmy zamieniają procesy gnilne ( patogenne) na fermentacyjne (naturalne). Nie ma wówczas potrzeby stosowania herbicydów czy nawozów sztucznych w wielkich ilościach.

Te wspaniałe cechy nowej rośliny przenoszone są poprzez pokarmy do ludzkich organizmów w wyniku czego nabieramy mocy i zdrowia. W ciele człowieka istnieje około 2,5 kg mikroorganizmów. Jeśli przeważają z nich naturalne, to człowiek jest zdrowy i silny a jeśli patogenne, to powstają choroby.

W Polsce jest dostępny preparat Efektywnych Mikroorganizmów pod nazwą EM- FarmingTM . Jest to synergiczny zestaw ponad 80 szczepów bakterii tlenowych i beztlenowych występujących w naturalnym środowisku, wyselekcjonowanych ze żwacza krowy zdrowej oraz procesów fermentacyjnych mleka. Bakterie są tak dobrane, że każde z nich spełnia ściśle określoną funkcję. Wzajemnie się uzupełniają i wzbogacają. W skrócie preparat nazywamy EM.
EM – Farming™ należy rozmnożyć w cieple z wodą nie chlorowaną i melasą z trzciny cukrowej jako pożywką. Powstaje produkt EMa, który potrzeba rozcieńczyć z wodą nie chlorowaną i stosować do oprysków, zamgławień oraz jako dodatek do pasz dla zwierząt i ptactwa domowego.

Zaletą EM jest detoksykacja gleby z pozostałości po pestycydach oraz dejonizacja metali ciężkich, aby nie przedostały się do roślin. Plony z zastosowaniem EM będą wówczas o wiele smaczniejsze, zdrowsze, duże i równo rozwinięte. Warzywa i owoce są jędrne i świeże, gdy stosujemy opryski EMa.

EM likwidują odory w chlewniach, w fermach i na polach, gdzie wywożony jest obornik zaprawiany mikroorganizmami. Tym sposobem oczyszcza się powietrze, którym oddychamy z amoniaku i siarkowodoru. EM pochłania amoniak i daje go glebie jako pożyteczny nawóz. EM wiąże CO2 z powietrza. W procesach metabolizmu mikroorganizmów beztlenowych uwalnia się tlen do atmosfery. Zmienia się środowisko człowieka. Znikają odory oraz choroby roślin, zwierząt i ludzi a przybywa czystego tlenu w powietrzu.

Mikroorganizmy zamieniają wyjałowioną glebę w próchnicę za pomocą naturalnego rozkładu obornika, poplonów i korzeni roślin. Zmienia się klasa gleby na wyższą jakość. Wzrasta siła rodna gleby. Rosną zdrowe drzewa owocowe i rośliny, odporne na suszę i przymrozki. Robaki i grzyby oraz pleśnie nie mają możliwości ataku.

Tak niewiele potrzeba aby wrócić do zdrowego trybu życia. Wystarczy zaufać naturze a ona sama wszystko zrobi najlepiej z naszą rozumną pomocą. Odbuduje rozsypujące się fundamenty wszelkiego życia, nakarmi zdrowym i smacznym pożywieniem zwierzęta i ludzi. Jest to nowy styl życia, oparty na dawnych sprawdzonych zasadach. Tylko poprzez zrozumienie rolnika i jego wiarę w siłę natury, możemy wyjść z chaosu degeneracji rolnictwa.
W trosce o nasze zdrowie i środowisko mamy pilny obowiązek powrócić do uszanowania praw natury, przywracając siłę rodną ziemi i naturalne metody produkcji żywności.
Nasze zdrowie i przyszłych pokoleń zależy od uzdrowienia rolnictwa.

Efektywne mikroorganizmy(EM) to kompozycja (kompleks) mikroorganizmów całkowicie bezpieczna dla życia ludzi, roślin i zwierząt, gdyż występują one w każdej zdrowej glebie. – Prof. dr hab. Zenon Schneider.

Danuta Wachowska

Podziel się