Mikroorganizmy – mali pomocnicy do wielkich zadań.

Stosując Efektywne Mikroorganizmy można całkowicie w sposób naturalny: przywrócić żyzność swojej działki wzmocnić odporność zwierząt i roślin zwalczać chwasty, choroby i szkodniki oczyszczać wodę w stawie, basenie, toalecie usuwać pleśnie i brzydkie zapachy...

Moc mikroorganizmów w glebie.

Fundamentem życia na Ziemi stały się mikrobakterie, stworzone ponad 3,5 mld lat przed człowiekiem. Wszystko, co powstaje musi mieć swój fundament. Od niego zależy dalsze istnienie. Fundamentem w glebie są naturalne mikroorganizmy, które ożywiają glebę i dają jej siłę...